برچسب: نیسان

نیسان-ماکسیما-۱

۲۱

آذر۱۳۹۶
نزدیک به ۱۵ سال می شود که از اولین ورود نیسان ماکسیما