برچسب: محاسن و معایب

بسترن-b30

۱۹

اسفند۱۳۹۶
در ابتدا گروه بهمن خودروی بسترن B50 وارد بازار ایران کرد اما فروش چندانی نداشت و پس از مدتی دیگر ... اطلاعات بیشتر