برچسب: سوپاپ

صدای-سوپاپ

۱۲

اسفند۱۳۹۶
در بسیاری از مواقع با گاز دادن به موتور خودرو و میل به افزایش شتاب و دورگیری، صدای سوپاپ ها ... ادامه مطلب