برچسب: سایپا سیتروئن

سایپا-سیتروئن

۲۴

دی۱۳۹۶
تولید آزمایشی خودروی سیتروئن C3 در راستای تست خطوط تولید در سالن های رنگ و مونتاژ