برچسب: اپتیما سواران

اپتیما-سواران

۱۵

اردیبهشت۱۳۹۷
روز گذشته  دورهمی اپتیما سواران  در محل ارگ تجریش  تهران  با حضور مجموعه بزرگ شهر خودرو، اپتیما کلاب ، هارمن کلاب ... ادامه مطلب
۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷روابط عمومی شهر خودرو