نمایندگی خدمات پس از فروش

 • نام نمایندگی : دفتر مرکزی
 • آدرس: تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص ، تقاطع بلوار کوهک و مخصوص
 • تلفن : 02142826
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17- پنجشنبه ها 9 الی 13:30
shadow
 • نام نمایندگی : رشت
 • آدرس: رشت- میدان فرزانه-ابتدای جاده انزلی
 • تلفن : 01334909
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 14 و 16 الی 18:30 – پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30
shadow
 • نام نمایندگی : شیراز
 • آدرس: شیراز –بلوار باهنر-چهارراه ریشمک-بعد ساختمان دریس
 • تلفن : 02142826
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 16:30- پنجشنبه ها 7 الی 12:30
shadow
 • نام نمایندگی : کرمانشاه
 • آدرس: کرمانشاه- دیزل آباد- خیابان سوم- انتهای خیابان چوب فروشها
 • تلفن : 08338282364
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:30 و 14:30 الی 18- پنجشنبه ها 8 الی 13
shadow
 • نام نمایندگی : اصفهان
 • آدرس: اصفهان ، جاده شیراز (مرغ)، جنب اداره هواشناسی
 • تلفن : 03138838
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 – پنجشنبه ها 8الی 12
shadow
 • نام نمایندگی : کرمان
 • آدرس: کرمان-بلوار صدوقی-بعد از چهارراه فیروزه-مجتمع مدرن خودرو
 • تلفن : 03432528194
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 18- پنجشنبه ها 7:30 الی 12:30
shadow
 • نام نمایندگی : بابل
 • آدرس: بابل-کمربندی شرقی-نبش گلستان
 • تلفن : 01132375554
 • ساعات کاری: شنبه تا پنج شنبه 8 الی 12:30 و 14:30 الی 18:30
shadow
 • نام نمایندگی : مشهد
 • آدرس: بلوار توس بین 69/71
 • تلفن : 09151040947
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 و 16 الی 18- پنجشنبه ها 9 الی 14
shadow
 • نام نمایندگی : اردبیل
 • آدرس: اردبیل، خیابان جام جم ، نرسیده به میدان علی سرباز ، روبروی مخابرات ولیعصر، گروه فنی و مهندسی خدمات خودرویی همکاران
 • تلفن : 33810914-045 و 33810818-045
 • ساعات کاری: شنبه تاچهارشنبه 8:30 الی 13 و 14:30 الی 18:00- پنج شنبه 8:30 حالی 13:00
shadow